Feb 2011

Ingeschreven bij KvK

Vandaag heb ik Fiil ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Fiil maakt het mogelijk om meer activiteiten met betrekking tot waarderend auditen te ontplooien.

workshop Auditmatch

Afgelopen vrijdag een zeer interessante interactieve presentatie gegeven bij Auditmatch over waarderend auditen.