Deze website gaan we van nu af aan opbouwen. Zo snel mogelijk volgt er meer content.


Ontstaan Appreciative Auditing

Appreciative auditing is een vernieuwende benadering om organisaties te auditen en is beschreven in het referaat van Anthoon Haagsma. Dit referaat is geschreven als afstudeeropdracht voor de EMIA opleiding aan de UVA. Tevens heeft Anthoon Haagsma een artikel met dit onderwerp geschreven voor „Audit magazine” en „Control & Finance”. Op beide artikelen is veel gereageerd en men waardeerde met name dat er op een andere manier naar auditing gekeken werd.

Wat is Appreciative Auditing?

Appreciative auditing is de combinatie van audit en appreciative inquiry. Het combineert de sterke elementen van beide met als doel organisaties te verbeteren. In het referaat en het artikel wordt dit verder uitgediept.